News

22 September 2022 / Club News

Rugby Development Officer: Aron Evans

Llongyfarchiadau mawr i Swyddog Datblygu Rygbi newydd Ysgol Uwchradd Dinbych - Aron Evans.
Mae Aron yn aelod o garfan Hŷn Clwb Rygbi Dinbych ac wedi chwarae dros y Clwb ers iddo fod yn 8 mlwydd oed.
Mae Clwb Rygbi Dinbych yn falch o gael Aron yn y swydd ac yn gobeithio y gall ddatblygu a hybu Rygbi o fewn Ysgol Uwchradd Dinbych a'r ardal leol.
Dymuniadau gorau yn dy swydd newydd gan bawb yng Nghlwb Rygbi Dinbych.
 
Congratulations to Denbigh High School's new Rugby Development Officer - Aron Evans.
Aron is a member of Clwb Rygbi Dinbych's Senior Squad and has played for the Club since he was 8 years old.
Clwb Rygbi Dinbych is proud to have Aron in post and is looking forward to seeing him develop the game of Rugby within Denbigh High School and the local area.
Best wishes in your new job from everyone at Clwb Rygbi Dinbych!

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|