News

21 January 2022 / Club News

Nominate your Clubhouse Champion!

Mae yna rywun ym mhob clwb rygbi Cymreig sy’n gweithio i gadw’r clwb yn teimlo'n gartrefol i bawb yn y gymuned. A ddaeth rhywun i'ch meddwl chi'n syth? Dywedwch wrthym pwy ydyw a gallent ymuno â'n Sgwad Answyddogol cyn Pencampwriaeth y Chwe Gwlad Guinness 2022. Rydyn ni’n dewis ein carfan amgen, sy’n cynnwys Pencampwyr Clybiau, sef enaid rygbi ar lawr gwlad. Gallai fod yn rhywun sy’n gweithio'n dawel drwy’r flwyddyn i gadw’r clwb ar ei draed, neu efallai ei fod yn rhywun sydd wedi mynd gam ymhellach i helpu’r clwb neu aelod o’r clwb.
Dywedwch wrthym pwy sy’n haeddu cael ei gydnabod am eu gwaith caled a byddwn yn mynd â nhw i gêm ryngwladol yn Stadiwm y Principality i gael eu trin fel Brenin/Brenhines. Byddan nhw hefyd yn cael sgarff personol a chrys wedi'i fframio i gael ei arddangos gyda balchder yn y clwb.
Ar gyfer eich rôl wrth enwebu Pencampwr llwyddiannus y Clwb, byddwch chi hefyd yn derbyn tocynnau i gêm olaf Cymru yn y 6 Gwlad yn erbyn yr Eidal ddydd Sadwrn, 19 Mawrth.
Ewch ati i enwebu!!
There’s someone in every Welsh rugby club that works to keep the clubhouse feeling like home for everyone in the community. Did someone just spring to mind? Tell us who it is and they could join our Unofficial Squad ahead of the 2022 Guinness Six Nations. We’re selecting our alternative squad, made up of Clubhouse Champions who are the soul of grassroots rugby. It could be someone who quietly works away all year to keep the clubhouse up and running, or maybe it’s someone who’s moved mountains to help the club or a club member.
Tell us who deserves to be recognised for their hard work and we’ll whisk them off to an international match at Principality Stadium for the VIP treatment. They’ll also get a personalised scarf and framed shirt to take pride of place in the clubhouse.
For your role in nominating the successful Clubhouse Champion you will also be awarded with tickets to Wales’ final 6 Nations fixture against Italy on Saturday, March 19th.

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|