News

27 February 2023 / Club News

Cylchlythyr - Clwb Rygbi Dinbych - Newsletter

Ar ôl seibiant o dros flwyddyn, dychwelir Cylchlythyr Clwb Rygbi Dinbych! Hoffwn ddiolch i Beth Jones am gytuno i arwain y prosiect hwn a hefyd i bob un o’r cyfranogwyr i gynhyrchiad a fydd, gobeithio, yn eich diweddaru gyda datblygiadau a newyddion y Clwb. Un o’n hamcanion yn y Clwb ydi’r cysyniad o fod yn ‘Un Clwb’. Mae’r Cylchlythyr yn un o’n strategaethau i sicrhau bod ein Clwb yn un cynwysedig. Rydym yn awyddus bod bob aelod - chwaraewr, hyfforddwr, aelod llawn, aelod oes, aelod anrhydeddus, noddwr, aelod pwyllgor neu wirfoddolwr- yn teimlo fel aelod o’r Clwb. Yn ystod y dyfodol agos byddem yn edrych i ddatblygu strategaethau eraill i hybu'r cysyniad ‘Un Clwb’. Mwynhewch y darllen.

Tegid Phillips - Llywydd, Clwb Rygbi Dinbych

 

After a break of more than twelve months, Clwb Rygbi Dinbych’s Newsletter is back!! I would like to thank Beth Jones for agreeing to lead on this project and also all of the contributors to the Newsletter which will, hopefully, keep you updated with various developments and news at the Club. One of our objectives within the Club is the concept of ‘One Club’. The Newsletter is but one of our strategies to make our Club an inclusive one. We are keen that every member, whether a player, coach, manager, full member, life member, honorary member, sponsor, committee member or volunteer feels a part of the Club. In the near future, we will be looking to develop other strategies to further enhance the concept of ‘One Club’. Enjoy the read. 

Tegid Phillips - President, Clwb Rygbi Dinbych

http://shorturl.at/deuBG

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|