News

09 June 2024 / Club News

Tries galore in Vets v Barbarians fixture!

Diolch o galon i bawb a ddaeth i gefnogi ein digwyddiad ddoe, am ddiwrnod!!!

Diolch mawr i’r canlynol:
- Llion Edwards am drefnu’r penwythnos o adloniant yn y Clwb.
- Rowland Phillips am drafeilio fyny i’r Gogledd unwaith eto ac arwain Tîm Clwb Rygbi Dinbych yn y gêm ddoe.
- Barbariaid Gogledd Cymru am y gêm gystadleuol - diolch i’r chwaraewyr i gyd.
- Fets Clwb Rygbi Dinbych - gwych gweld cymaint o gyn-chwaraewyr yn dychwelyd i Faes Terry Bryer.
- Côr Meibion Dinbych am ein adlonni â ‘sing song’.
- Bobi Beach am ddyfarnu’r gêm.
- Carla Rizzi a’i staff ar y bar.
- Bwyd blasus gan gwmni Eidion Luing Cymreig.
- Peak Marque am osod y Marquee.
- Holl wirfoddolwyr y clwb am roi eu hamser i sicrhau diwrnod llwyddiannus.


Thank you to everyone who came to support our event yesterday, what a day!!!

Many thanks to the following:
- Llion Edwards for organising the weekend of entertainment at the Club.
- Rowland Phillips for traveling North once again and leading Clwb Rygbi Dinbych in yesterday's game.
- North Wales Barbarians for the competitive game - thank you to all the players.
- Clwb Rygbi Dinbych Vets - great to see so many former players returning to the Terry Bryer Field.
- Denbigh Male Voice Choir for entertaining us with a 'sing song'.
- Bobi Beach for refereeing the game.
- Carla Rizzi and her staff at the bar.
- Delicious food from Eidion Luing Cymreig.
- Peak Marque for providing the Marquee.
- All the club volunteers for giving their time to ensure a successful day.

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|