News

19 December 2021 / Club News

New Rugby Co-ordinator role for Alex Jones

Llongyfarchiadau mawr i Alex Jones o Glwb Rygbi Dinbych ar gael swydd newydd fel Cydlynydd Rygbi Undeb Rygbi Cymru i’r Gogledd Ddwyrain.
Mae'r Mewnwr ifanc o'r Tymbl wedi gwneud cryn argraff yng Nghlwb Rygbi Dinbych, gan ddod yn aelod poblogaidd a lleisiol o'r garfan mewn dim o dro. Yn anffodus mae anaf cas i'w bigwrn a gafwyd yn yr haf wedi cwtogi ar ei ymddangosiadau y tymor hwn, edrychwn ymlaen at ei gael yn ôl ar y cae yn y dyfodol agos.
Mae Alex hefyd yn uchel ei barch yn Ysgol Glan Clwyd. Trwy ei rôl flaenorol fel Swyddog Hwb Rygbi, fe fu’n annog chwaraewyr newydd a rhai sy'n dychwelyd i Glybiau i fyny ac i lawr Dyffryn Clwyd.
Hoffem fel clwb ddymuno'r gorau i Alex yn ei rôl newydd.
 
Congratulations to Clwb Rygbi Dinbych’s Alex Jones on his appointment as WRU Rugby Co-ordinator for North East Wales.
The young Scrum Half from the Tumble has made quite an impression at Clwb Rygbi Dinbych, quickly becoming a popular and vocal member of the squad in no time at all. Unfortunately a nasty ankle injury sustained in the summer has curtailed his appearances this season, we look forward to having him back on the field in the not too distant future.
Alex is also highly regarded at Ysgol Glan Clwyd, where through his previous role as their Rugby Hub Officer he encouraged new and returning players to Clubs up and down the Vale of Clwyd.
As a club we would like to wish Alex all the very best in his new role.
Pob lwc Al!

There doesn't appear to be any tagged photos.

Upload and Tag Photos

Comment
You must be signed in to add comments
Comments
|